Wat is yoga en wat kan het voor mij betekenen?

Bij hatha-yoga gaat het om ‘verbinding’. We staan er vaak niet bij stil, maar lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. ‘Yoga bij kanker’, zoals door Rust door Yoga wordt geboden, is erop gericht deze verbinding te versterken en het lichaamsbewustzijn te vergroten door volle aandacht te hebben voor de beweging en houding. De ademhaling speelt hierin een belangrijke rol.

Door yoga word je naar het moment meegenomen en leer je meer in contact te komen met je lijf. Vanuit dit contact leer je spanningen te herkennen en los te laten. Yoga kan hierdoor een positieve bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden en daarmee aan de kwaliteit van leven. De lessen kenmerken zich door een rustige opbouw van alle onderdelen van een yogales.

Yoga kan helpen bij;

 • beter en dieper ontspannen van het lichaam
 • ervaren van meer rust in je hoofd
 • ervaren van meer fysiek en mentaal welbevinden
 • versterken van het spierstelsel en bevorderen van soepelheid van het lichaam
 • beter of dieper slapen
 • meer ‘in het moment te zijn’
 • groei van lichaamsbewustzijn
 • bewustwording van spanning in het lichaam en daarmee beter leren luisteren naar het lichaam en grenzen respecteren
 • (her)vinden van (meer) vertrouwen in het lichaam
 • ervaren van meer vitaliteit

De yogalessen kenmerken zich in het bijzonder door:

 • veilige omgeving
 • kleine groep
 • rustige opbouw
 • rustmomenten tussen de houdingen
 • respect voor je eigen lichaam
 • begrip en (h)erkenning
 • aandacht voor individuele aanpassingen

   

Hoe is een yogales opgebouwd?

Iedere les duurt 1.5 uur. De lessen hebben een vaste opbouw. Door deze opbouw word je voorbereid om aan het einde van een les dieper te ontspannen.

Openingsmeditatie
Mediteren is in opmerkzame aandacht aanwezig zijn in het moment, zonder oordeel.De intentie van de meditatie aan het begin van iedere les is om je naar het ‘hier en nu’ te begeleiden en je gedachten en lichaam meer tot rust te brengen.

Yogahoudingen en aandachtoefeningen
Elke yogales bestaat uit een aantal aandachtoefeningen voor nek, schouders en ademhaling. De ene keer liggend op de vloer, de andere keer zittend op een stoel.
Daarnaast zijn er yogahoudingen (asana’s). Alle oefeningen en houdingen worden in een rustig tempo opgebouwd en uitgevoerd. De ademhaling speelt bij zowel de aandachtoefeningen en de yogahoudingen een belangrijke rol. Respectvolle omgang met je lichaam vormt altijd de basis.

Eindontspanning & afsluiting
De aandachtoefeningen en yogahoudingen vormen een fijne voorbereiding op de ontspanning. Tijdens de eindontspanning waarbij je op de grond ligt,  begeleid ik je in woorden naar meer ontspanning toe. Soms is er muziek tijdens de eindontspanning. Aansluitend wordt de les gezamenlijk afgesloten. De invulling hiervan verschilt wekelijks.

Lesinformatie & tarief:

In tegenstelling tot de reguliere lessen is het lesjaar voor ‘Yoga bij Kanker’ opgesplitst in korte lesblokken van 4-6 weken. Lessen starten bij minimaal 3 deelnemers.

Heb je vragen of wil je aanvullende informatie, dan kun je uiteraard telefonisch contact met me opnemen. Rust door Yoga adviseert om voorafgaand aan deelname (huis)arts of behandelend specialist te raadplegen. Deelname is altijd vrijwillig en voor eigen verantwoordelijkheid. ‘Yoga bij Kanker’ door Rust door Yoga gegeven is te allen tijde een aanvulling op reguliere (na)zorg.

Een eenmalige proefles is gratis en vrijblijvend. Als je na het volgen van de proefles besluit lessen te komen volgen, dan bedraagt het tarief per les 15 Euro. Je voldoet het lesgeld voor een volledige lesperiode telkens voor aanvang van de betreffende lesperiode.