Wat is yoga en wat kan het voor mij betekenen?

Diagnose kanker

Als je de diagnose kanker hebt gekregen, verandert dit je leven. Je bent ziek, soms zelfs zonder dat je daarvoor gezondheidsklachten kende. Voor veel mensen heeft dit onmiddellijk grote impact op de kwaliteit van leven. Het vertrouwen in het lichaam kan door de ziekte een flinke deuk oplopen.

Er wordt veel van je gevraagd. In iedere fase is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar hoe doe je dat? Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Eén ding is zeker; aandacht schenken aan je welbevinden is essentieel. Yoga kan dan van betekenis zijn. Yoga is een manier om meer en bewuster in contact te komen met je lichaam en je ademhaling. Daarnaast biedt yoga een ingang om beter te leren spanning los te laten waardoor er ruimte ontstaat om te ontspannen.

Tijdens yogalessen is er aandacht voor beweging, ademhaling, bewustwording en ontspanning. Ervaring met yoga is geen vereiste om deel te kunnen nemen aan de lessen. Ook is de mate van lenigheid niet van belang voor volgen van yogalessen.
Yoga is zowel voor mannen als vrouwen geschikt.

Bij hatha-yoga gaat het om ‘verbinding’. We staan er vaak niet bij stil, maar lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. ‘Yoga bij kanker’, zoals door Rust door Yoga wordt geboden, is erop gericht deze verbinding te versterken en het lichaamsbewustzijn te vergroten door volle aandacht te hebben voor de beweging en houding. De ademhaling speelt hierin een belangrijke rol.

Door yoga word je naar het moment meegenomen en leer je meer in contact te komen met je lijf. Vanuit dit contact leer je spanningen te herkennen en los te laten. Yoga kan hierdoor een positieve bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden en daarmee aan de kwaliteit van leven. De lessen kenmerken zich door een rustige opbouw van alle onderdelen van een yogales.

Yoga kan helpen bij;

 • beter en dieper ontspannen van het lichaam
 • ervaren van meer rust in je hoofd
 • ervaren van meer fysiek en mentaal welbevinden
 • versterken van het spierstelsel en bevorderen van soepelheid van het lichaam
 • beter of dieper slapen
 • meer ‘in het moment te zijn’
 • groei van lichaamsbewustzijn
 • bewustwording van spanning in het lichaam en daarmee beter leren luisteren naar het lichaam en grenzen respecteren
 • (her)vinden van (meer) vertrouwen in het lichaam
 • ervaren van meer vitaliteit

De yogalessen kenmerken zich in het bijzonder door:

 • veilige omgeving
 • kleine groep
 • rustige opbouw
 • rustmomenten tussen de houdingen
 • respect voor je eigen lichaam
 • begrip en (h)erkenning
 • aandacht voor individuele aanpassingen

   

H

Openingsmeditatie
Mediteren is in opmerkzame aandacht aanwezig zijn in het moment, zonder oordeel.De intentie van de meditatie aan het begin van iedere les is om je naar het ‘hier en nu’ te begeleiden en je gedachten en lichaam meer tot rust te brengen.

Yogahoudingen en aandachtoefeningen
Elke yogales bestaat uit een aantal aandachtoefeningen voor nek, schouders en ademhaling. De ene keer liggend op de vloer, de andere keer zittend op een stoel.
Daarnaast zijn er yogahoudingen (asana’s). Alle oefeningen en houdingen worden in een rustig tempo opgebouwd en uitgevoerd. De ademhaling speelt bij zowel de aandachtoefeningen en de yogahoudingen een belangrijke rol. Respectvolle omgang met je lichaam vormt altijd de basis.

Eindontspanning & afsluiting
De aandachtoefeningen en yogahoudingen vormen een fijne voorbereiding op de ontspanning. Tijdens de eindontspanning waarbij je op de grond ligt,  begeleid ik je in woorden naar meer ontspanning toe. Soms is er muziek tijdens de eindontspanning. Aansluitend wordt de les gezamenlijk afgesloten. De invulling hiervan verschilt wekelijks.