• Onstpanningsyoga (woensdag om 9 uur)
  * genoemde tarieven zijn tarieven per 10 lessen.
  * Afhankelijk van de kalender wordt aantal lessen ontspanningsyoga in een lesblok
  bepaald. Aantal lessen per lesperiode kan dus wat hoger liggen dan 10. Tarief wordt
  dan naar rato doorbelast.
  * je kunt eenmalig vrijblijvend een proefles volgen. Tarief 7,50 Euro
  * Betaling van het complete lesgeld voorafgaand aan de lesperiode
  * Instromen in een groep kan, mits er een plek vrij is.
  * Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen
  * Gemiste les kan niet worden ingehaald
  * Deelname aan (proef)les betekent instemmen met de algemene voorwaarden
  * Deelname is alleen mogelijk als gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel
  contact op met huisarts, specialist of therapeut.