* Je geeft je vooraf op voor de cursus
* Betaling van het complete cursus voorafgaand aan de eerste les
* Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen
* Gemiste les binnen een cursus kan niet worden ingehaald
* Deelname aan cursus betekent instemmen met de algemene voorwaarden
* Deelname is alleen mogelijk als gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met huisarts, specialist of therapeut