• Lessen duren een uur.
  • Tarief voor intake met eenmalige proefles is 35 Euro voor 1 uur
  • Meerprijs ½ uur extra per (proef)les is 15 Euro voor 1e persoon, 2-4e persoon 5 Euro p.p.
  • Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen
  • Voor reeks van 5 of 10 lessen geldt vooraf aanschaffen leskaart voor les op vaste dag en tijdstip.
  • Lessen te volgen binnen 6 weken (5 lessen), of 12 weken (10 lessen). Er is 1x de mogelijkheid om een les te verschuiven.
  • Gemiste les door een individuele deelnemer van een groep kan niet worden ingehaald
  • Deelname betekent instemmen met de algemene voorwaarden
  • Deelname is (voor alle deelnemers) alleen mogelijk als gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met huisarts, specialist of therapeut.