Privacybeleid en -verklaring

 

BELEID

  1. Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Rust door Yoga met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van je persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is bedoeld om transparantie te geven over hoe we omgaan met je gegevens.

Wie zijn verantwoordelijk?

Renate Boerkamp, eigenaar van Rust door Yoga, is verantwoordelijk voor het correct verwerken van je gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. de lessen, trainingen en workshops die ik organiseer. Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.

Toestemming

Door je aan te melden voor yogalessen, (een) workshop(s) of door informatie aan te vragen, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van je persoonsgegevens door mij, zoals beschreven in het onderstaande Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wijzigingen Privacybeleid

Het beleid kan gewijzigd worden. Ik raad je dan ook aan om deze regelmatig te lezen. Het gewijzigde Privacybeleid is onmiddellijk van kracht nadat het voor het eerst op mijn website is geplaatst.

 

PRIVACYVERKLARING

  1. Klantinformatie

Onder klantinformatie versta ik: informatie die door geïnteresseerden en deelnemers zelf is verstrekt via www.rustdooryoga.nl of www.yogaenwandelen.nl, de Rust door Yoga -Facebookpagina of via persoonlijke communicatie.

  1. Wat verzamel ik?

Ik verzamel de verstrekte gegevens door en van geïnteresseerden en deelnemers: naam, geboortedatum,  e-mailadres, telefoonnummer, klachten en medicatie in relatie tot de yoga-beoefening. Deze informatie ontvang ik zowel digitaal als via persoonlijke communicatie.

Bij het invullen van het contactformulier wordt ook het IP-adres van je internetverbinding meegestuurd.

Bij het bezoeken van de website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies.

  1. Met welk doel?

Met de klantinformatie bereik ik deelnemers en geïnteresseerden t.b.v. informatie, inschrijving, facturatie, voorbereiding en evaluaties voor/van yogalessen, workshops en gerelateerde activiteiten van Rust door Yoga en Yoga en Wandelen.

De informatie over klachten en medicatie verzamel ik omdat yoga inwerkt op het fysieke en mentale vlak. Met deze informatie kan ik als yogadocent passende ondersteuning bieden op fysiek en mentaal gebied bij de yogalessen en workshops.

Het IP-adres wordt gebruikt om eventueel misbruik van het contactformulier en/of de website tegen te kunnen gaan.

De gegevens betreffende website bezoek worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te kunnen verbeteren.

  1. Hoe lang bewaren we het?

Je blijft informatie ontvangen over de activiteiten, totdat je zelf aangeeft dit niet meer te willen ontvangen. Ik verwerk je verzoek binnen een maand.

In verband met de bewaarplicht vanuit overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, ben ik verplicht om de gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Daarna verwijder ik deze binnen zes maanden.

5a. Met wie delen we de info?

De klantinformatie die je verstrekt via de website komt terecht bij Slatman IT en Antagonist. Slatman IT is als reseller van Antagonist verantwoordelijk voor het onderhoud van de domeinnaam en de website. Antagonist is de partij die het hostingpakket levert. Ik heb een zakelijke overeenkomst met Slatman IT voor het onderhoud.

Google slaat de gegevens betreffende het websitebezoek op.

In specifieke gevallen, als dit in de wet is vastgelegd, worden gegevens gedeeld met daartoe bevoegde instanties.

  1. Waar bewaar ik je klantinformatie?

Op laptop en servers en in  administratie mappen.

  1. Wie heeft toegang tot je klantinformatie?

Alleen ik heb toegang tot de klantinformatie. Slatman IT heeft toegang de inhoud van de website(s) en het onderliggende hostingpakket, inclusief de daar opgeslagen klantinformatie. Slatman IT zal enkel in het kader van de zakelijke overeenkomst in aanraking komen met de persoonsgegevens. Slatman IT voert haar werkzaamheden uit om de website werkzaam en up-to-date te houden.

  1. Hoe zijn je gegevens beveiligd bij ons/ anderen?

Het versturen van klantinformatie via de website is beveiligd via SSL en deze gegevens zullen dus niet zomaar opgepikt kunnen worden door onbevoegden.

De voor dit doel in gebruik zijnde laptop, toegang tot de website www.rustdooryoga, via sterke wachtwoorden en worden regelmatig vernieuwd. Software, waaronder browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden.

Van de website en de daar achtergelaten persoonsgegevens worden automatisch back-ups gemaakt met een repeterend karakter.

In de zakelijke overeenkomst gesloten met Slatman IT is afgesproken dat Slatman IT een adequaat beveiligingsniveau hanteert indien persoonsgegevens worden verwerkt als onderdeel van de werkzaamheden.

Uiteraard, houd ik me aan de meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens rondom datalekken, onrechtmatig gebruik en diefstal van klantinformatie.

  1. Dit zijn je rechten

Als ik je gegevens verzamel, heb je recht op:

– inzage, een overzicht van alle bij mij bekende gegevens

– rectificatie, het aanpassen van gegevens

– beperking verwerking, wel bewaren, maar tijdelijk niets met gegevens doen

– kennisgevingsplicht, derden wijzigen/verwijderen doorgeven

– overdraagbaarheid, op verzoek overzichtelijke gegevens overdragen aan derden

– bezwaar indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, onbepaalde tijd staken van gegevensverwerking

Vragen over dit privacybeleid en -verklaring kun je richten aan contact@rustdooryoga.nl.

Renate Boerkamp
Rust door Yoga