In het voorjaar van 2017 voelde ik op een dag een klein knobbeltje in mijn borst. Hoewel ik me sterk en vitaal voelde, bleek ik ziek te zijn. Het leven als gezonde veertiger was opeens niet meer.

Echt ruimte om te voelen wat de daadwerkelijke impact is, is er überhaupt niet. Het leven gaat door, gelukkig maar, echter het is geen normaal leven. Niet alleen krijgt het lichaam door behandelingen te maken met allerlei verschijnselen die erg onaangenaam kunnen zijn, mentaal krijg je ook het nodige te verstouwen, hebt belangrijke keuzes te maken. Je levenskwaliteit is in de kern geraakt. Hoe ga je verder, als een belangrijke pijler is aangetast…je gezondheid?

Voor mezelf zorgen
‘Goed voor jezelf zorgen’, was een advies dat ik van veel mensen uit mijn omgeving kreeg. Maar hoe doe je dat? Er is veel hulp en ondersteuning, maar alleen ikzelf kan invulling geven aan wat ik nodig heb. Maar wat heb ik nodig? Er zijn momenten dat je het überhaupt niet weet of voelt. Ik had het geluk dat de beoefening van yoga al in mijn leven was. Het heeft juist ook tijdens en na mijn behandelingen in positieve zin bijgedragen aan mijn herstel. Bijna iedere dag bewust aandacht schenken aan het welzijn van lichaam en geest heeft mij erg geholpen. Gelukkig voelde ik daar de ruimte ook voor.

Ik volgde daarnaast juist in deze periode een cursus Mindfulness en had het geluk mee te mogen doen aan een wetenschappelijk onderzoek over ‘Geluk’, juist in deze periode van dikke pech. Mij werd gevraagd om 6 weken lang, iedere dag te schrijven over dankbaarheid in mijn leven. Hoe mooi is dat, in tijden van tegenslag bewust stil te staan bij datgene waar je dankbaar voor bent.

Beide hebben me bewust naar ‘Nu’ gebracht en ik heb daar ontzettend veel aan gehad. Achteraf gezien kan ik zeggen dat ik een relatief goede kwaliteit van leven heb gehad in deze periode.

Toekomst of juist ‘Nu’?
Ik heb nog meer de waarde van ‘het huidige moment’ weten te waarderen juist in de periode van behandelingen, maar ben toch ook bezig met de toekomst. Aan dat wat gebeurd is kan ik niets veranderen. Net als ieder mens weet ook ik niet wat de toekomst me brengt. Dit besef beklijft steeds meer en sterkt me in het belang van bewust keuzes te maken in het leven en vooral ook te genieten van het moment.

Waardevolle stappen zetten
Ik heb dan ook de keuze gemaakt om mensen die tegenslag kennen in gezondheid  mee te willen nemen op weg naar groei in (lichaams)bewustwording. Ik zet hiermee voor mezelf waardevolle stappen, met de intentie dat een ander dit ook zo mag ervaren.