• Cursussen van 10 lessen (dinsdagochtend)
  * Je geeft je vooraf op voor de cursus
  * Betaling van het complete cursus voorafgaand aan de eerste les
  * Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen
  * Gemiste les binnen een cursus kan niet worden ingehaald
  * Deelname aan cursus betekent instemmen met de algemene voorwaarden
  * Deelname is alleen mogelijk als gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met huisarts, specialist of therapeut